illustrasjonsfoto_til_web (9) kopi.jpg

johs2.jpgJohs Bergh, 3. oktober 1932  -  24. mai 2001.

Johs Bergh var Norges fremste jazzekspert, diskograf, samler og sentral bidragsyter til norsk jazzforskning, mangeårig programskaper i NRK 1959 - 1996, bidragsyter til jazzpublikasjoner, norske og utenlandske leksika og andre oppslagsverk.

Han hadde en rekke sentrale oppgaver innen norsk jazzliv, bl. a. forskjellige verv i Norsk Jazzforbund og i klubber 1953-61, sekretær i jazzforbundet 1954-55, formann i Oslo Jazz Circle 1954-55 og 1957-58, redaskjonssekretær i Jazz Society/Jazzmagasinet 1957-59, medarbeider i Jazz Forum/Jazzbladet 1959-61, president i Norsk Jazzforbund 1961-63. Han var en av drivkreftene bak Norsk Jazzforum 1965-70, redaktør av tidsskriftet Jazznytt 1976-84 (medarbeider til 1987), styreformann i Norsk Jazzarkiv 1981-91, styremedlem 1991 - 97 og nestleder i faglig utvalg fra 1997, bidragsyter til boka Jazz i Norge (1975), medforfatter i bøkene Jazz hot & swing, Jazz i Norge 1920-1940 (Norsk Jazzarkiv 1987),  Sigarett Stomp, Jazz i Norge 1940-1950 (Norsk Jazzarkiv 1991) og Cool, kløver & dixi, Jazz i Norge 1950 - 1960 (Norsk Jazzarkiv 1997).

Fra 1996 mottok han Statsstipend for å arbeide med aktuelle emner innenfor jazzforskning.

I 1999 ble hans store arbeid Norwegian jazz Discography1905-1998 (Norsk jazzarkiv 1999) publisert. Han ledet arbeidet med en serie gjenutgivelser av norske jazzinnspillinger hvorav de tre første kom ut våren 2001.