illustrasjonsfoto_til_web (15) kopi.jpg

Nedskjæringer i Sverige

I de siste dagene har urovekkende meldinger nådd oss om at Jazzavdelningen ved Svenskt visarkiv er utsatt for kraftige nedskjæringer.

Lederen for avdelingen, Roger Bergner, forteller at han er sagt opp fra sin 100 % stilling og tilbudt 50 % stilling! Sammen med andre innskrenkninger sitter Jazzavdelningen etter dette igjen med to halve stillinger som skal sikre, ordne og formidle det omfattende historiske materialet og dokumentere dagens aktiviteter i svensk jazz for framtida.

Reaksjonene blant arkivets venner og støttespillere er sterke og flere protestaksjoner er i gang eller planlagt. Det finnes bl.a en Facebookgruppe som heter «Rädda jazzarkivet», et opprop er sendt mediene og OrkesterJournalen omtaler saken på sin webside, blant annet med reaksjoner fra nordiske kolleger.