illustrasjonsfoto_til_web (12) kopi.jpg

Statsbudsjettet og NJA

Norsk jazzarkiv mottar driftstilskudd via Norsk kulturråd. Endelig tilskudd er normalt ikke klart før på nyåret - så her har vi ikke noe å komme med foreløpig.

I Kulturdepartementets forslag til statsbudsjett 2013 (Prop 1S) er det imidlertid lagt inn en kommentar under post 74 " Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd":

"Departementet vil vurdere en samordning av oppgavene som i dag utføres av Norsk Visearkiv og Norsk Jazzarkiv med Nasjonalbibliotekets virksomhet. Det forutsettes at den særskilte rollen som disse arkivene i dag spiller overfor sjangermiljøene kan ivaretas".

Vi vet ikke mer om hvordan man tenker seg dette og når eventuelle endringer er planlagt iverksatt, og vi ser fram til nærmere orienteringer og dialog med departementet om dette.