illustrasjonsfoto_til_web (11) kopi.jpg

Fotograf Tore Fredenlund er død.

Hvem husker ikke hans dekning av Louis Armstrongs kanefart til Ullevålseter i 1959 og Dizzy Gillespies scootertur med Einar Iversen. Fredenlund var som regel til stede på Fornebu og Østbanestasjonen, i salen, bak scenen, og på jam'ene etter konsertene.

Norsk jazzarkiv hadde nær kontakt med Tore Fredenlund og fikk alltid bruke hans bilder vederlagsfritt i dokumentasjonsarbeidet, og vi fikk etterhvert mange originalkopier til arkivet.

I forbindelse med Norsk jazzarkivs 25-års jubileum i 2006, overdro han hele jazzdelen av sitt negativarkiv til NJA. En fantastisk sjenerøs gave bestående av ca 5000 negativer i ulike formater.

NJA har siden digitalisert og katalogisert bildene, og de finnes i dag i høyoppløselige filer i arkivet. På den måten er hans bilder gjort tilgjengelige og er stadig etterspurt til artikler og bøker. De er et viktige bidrag til dokumentasjonen av norsk jazzhistorie.

Fotografen Tore Fredenlund er høyt respektert, og han er blant annet representert med fem bilder i referanseverket (og utstillingen) «80 millioner bilder : Norsk kulturhistorisk fotografi 1855 – 2005» (Press forlag 2008).

I vårt Galleri kan man se to utstillinger med noen av Fredenlunds bilder:

Louis Armstrongs kanefart til Ullevålseter i 1959

og Glimt fra Fredenlundsamlingen