illustrasjonsfoto_til_web (15) kopi.jpg

Bøker om tidenes beste album

Kåringen har skapt mange oppslag og interessante tilbakeblikk i media og begge har altså fått sin lille, men viktige bok som nå er i handelen:

Fredrik Wandrup: Radka Toneff/Steve Dobrogosz - Fairytales, Falck forlag ISBN 978-82-93039-28-0

belongingbokKetil Bjørnstad: Gabarek/Jarrett/Danielsson/Christensen - Belonging. Falck forlag ISBN 978-82-93039-20-4