illustrasjonsfoto_til_web (12) kopi.jpg

Rapport fra ”The Jazz Chameleon” er klar

_9769286206Den 9. nordiske jazzkonferansen "The Jazz Chameleon" ble avholdt i Helsinki, den 19.-20. august 2010. Konferansen samlet arkivfolk, studenter og forskere først og fremst fra de nordiske land, men i programmet var det også andre bidrag. Hovedforedragene var Dr. Pekka Gronow (bildet): Was jazz invented in Paris in October 1932? og Prof. Bruce Johnson: The Redemption of Jazz. Det finske jazz- og poparkivet var vertskap og har nå lagt ut referat, innlegg og fotografier fra konferansen. Disse finner du her.
Neste konferanse planlegges i Sverige i 2012.

Foto: Jouni Eerola