illustrasjonsfoto_til_web kopi.jpg

Statsbudsjettet 2010

NJA har søkt om kr 700.000 og prioriterte opprettelse av ny stilling som arkivmedarbeider for å møte de store utfordringene innenfor dokumentasjon, bevaring og formidling på feltet.  Økningen på 2009-budsjettet på kr 200 000 ble altså ikke fulgt opp i år, og dermed er det fortsatt ikke mulig å utvide bemanningen til to hele stillinger.

I Statsbudsjettet for 2010 er det etablert tilskuddsordning for privatarkiver, konsentrert om digitaliseringsarbeid. Det er foreslått at det skal bevilges 2 mill. kroner til denne ordningen, som skal administreres av ABM-utvikling.  Det er å håpe at det vil være mulig for NJA å søke om tilskudd fra denne ordningen.

Når det gjelder jazzfeltet ellers har Norsk jazzforum publisert en uttalelse på sin hjemmeside.