illustrasjonsfoto_til_web kopi.jpg

Den 8. nordiske jazzkonferansen 2009

Siden 1980 har det med ujevne mellomrom vært arrangert nordiske jazzforskningskonferanser på omgang i de nordiske landene, ofte i regi av de nasjonale jazzarkivene og undervisningsinstitusjoner.  Konferansene har vært nyttige møter mellom arkivene, forskere, studenter og enkeltpersoner i Norden. 

Konferansen åpner for stor bredde i temavalg, men to viktige emner vil være nasjonal og lokal jazzhistorieskriving i de nordiske landene og mulighetene for videre samarbeid mellom de nordiske jazzarkivene. Det blir muligheter for tilmelding av foredrag fra begynnelsen av februar. 

Følg ellers med på en nylig lansert nettside for konferansen: http://www.jazzconference.net/.