illustrasjonsfoto_til_web (15) kopi.jpg

Invitasjon til seminaret "Rockens fødsel i jazzens gullalder"

Med 50-årsjubileet for denne begivenheten som påskudd, inviterer Nasjonalbiblioteket, Norsk Jazzarkiv og Det nasjonale opplevelsessenteret for pop og rock til et seminar som skal kaste et undersøkende blikk på møtet mellom rock og jazz i perioden 1955-1960. For hva skjedde egentlig da den nye rocken og den mer etablerte jazzen møttes i konsertlokaler, platestudioer og avisenes spalter?

I historieskrivingen har bruddet mellom de to sjangerne ofte blitt understreket, men kan man også se en kontinuitet i den rolle jazz og rock har hatt som kulturelle og sosiale fenomener? Kan man si at jazzen ”banet vei” for rocken i norsk underholdningsmusikk gjennom sitt amerikanske opphav og ungdommelige nedslagsfelt?

Seminaret avholdes onsdag 21. mai 2008

Se seminarets hjemmeside her for program og påmelding

rocke_pelle.jpgPå bildet ser vi Rocke-Pelle på Kunstenerkroa i 1959 sammen med jazzmusikerne Arnulf Neste (dr), Kjell Gustavsen (b) og Erling Andersen (ts). Fotograf: Tore Fredenlund