illustrasjonsfoto_til_web (7) kopi.jpg

Randi Hultins samling donert til Norsk jazzarkiv

 

Randi Hultin døde i mars 2000. Hun var hele sitt voksne liv en sentral institusjon i norsk jazzliv, kjent for sitt engasjement som journalist og fotograf og spesielt for sin nære kontakt med, og personlige forhold til, en rekke internasjonale jazzstjerner. Private jamsessions med disse i hennes hjem i Gartnerveien er viden kjent. Randi Hultins historie kan leses i hennes bok ”I jazzens tegn” som utkom i 1991.

 

Gjennom sine aktiviteter bygde Randi opp et enestående privat arkiv bestående av korrespondanse med kjente musikere, gjestebøker, festivalbøker, permer med avisutklipp, konsert- og festivalprogrammer fra hele verden, en fotosamling og et lydarkiv med en stor samling spolebånd med opptak fra de private jamsessions og besøkende musikere. Mye av dette er unikt materiale som det er svært viktig å bevare.

Vi  har nå pakket ut samlingen og n edenfor følger en foreløpig oversikt over hva donasjonen inneholder.

1. LYDOPPTAK

a) 228 kassettbånd.
Av notater på kassettene ser vi at de bl.a. innholder intervjuer/opptak av gjestende utenlandske musikere i Oslo, kopier av radioprogram og opptak av norske musikere/band.

b) 172 spolebånd i ulikt format.
Opplysninger om musikernavn på eskene. En del av båndene er antagelig opptak fra jamsessions i Gartnerveien, mens andre er kopier av NRK-opptak, klubbopptak eller plater.   

2)  FILM/VIDEO

a) 105 smalfilmruller.
Enkelte musiker- festival- eller stedsnavn er notert på noen av eskene.  

b) 135 videokassetter, hvorav 21 i VHS-C format.
For fullformatsvideoene finnes det en egen innholdsoversikt utarbeidet av Randi selv. Videoene består av kopier fra norske/internasjonale TV-opptak/filmer, private opptak gjort fra festivaler, hjemme etc. og opptak fra besøk hos musikere/konserter i USA.

3) FOTOGRAFIER

Blant annet 32 fotoalbum fra norske og utenlandske festivaler, samt løse enkeltbilder.

Ca 41 innrammede tegninger og bilder.

Resten av fotosamlingen, inkludert negativmapper, er inntil videre deponert hos datteren Wivi-Ann Wells.                  

4) GJESTEBØKER

17 nummererte gjestebøker/scrapbøker fra selskaper/jamsessions i Gartnerveien.  6 av bøkene var utlånt ved overtakelsen.                                   

5) DOKUMENTER

a) 64 kassetter/ringpermer med brev/korrespondanse. Til dels ordnet på musikernavn.

b) 33 bøker med uklipp av Randis avis- og ukebladsartikler. Det finnes også fem hefter med kopier av alle annonser for Osloklubbene Hot House og Jazz Alive fra ca 1979-1983.

c) Underlagsmateriale til Randis bok- og TV-prosjekter samt musikerbiografier for leksika.

d) Noter,  diverse enkeltpartiturer i storformat. Notene er stort sett melodier tilegnet Randi av amerikanske eller norske jazzmusikere.

6) DIVERSE MATERIALE

Utstyr etc.: 3 Spolebåndopptakere, 2 Super 8 fremvisere, 1 Thon prosjektorlampe, 1 bærbar skrivemaskin m/lokk.

Annet: En byste av Randi Hultin utført av Ferdinand  Wyller til 70-årsdagen i 1995, og en tamburin med pålimt bilde av Dizzy Gillespie og med håndskrevet hilsen fra Yusef Lateef, Kongsberg 1966, diverse kataloger og oversikter, programmer, tidsskrifter, pressekort og lignende.